Reply To: Gợi ý cuộc thi thứ 2 : Tiêu đề ( Đang suy nghĩ )

#41872
minhhuyxxx
Participant

    Chuyện bầu ra Ban Giám Khảo trước thì cũng đúng,nhưng chuyện ai muốn tham gia thi phải đăng kí trước thì hơi bị…dư!Vì cái chuyện tham gia thi với cái việc “Name/nick/gender/age…” không quan trọng,không lẽ khi người đó viết bài dự thi thì bài đó sẽ không hiện nick hay sao?Chuyện đăng ký trước sẽ làm cho cuộc thi thêm rắc rối,không cần thiết….
    Hội trưởng hội Bảo vệ member mới

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar