Reply To: Top 20 Most Beautiful Women In The World

#41993
eros17
Participant

  Halle Berry ở đâu thấy cũng cao hít mà,sao trong này tới 14 lận vậy…đúng là mỗi nơi mỗi kháy,9 ng 10 ý…

  mà hông thích Laetitia cho lắm…Marianne của Pháp nhưng mà thấy cứ thế nào á =p…Pháp mà nghe chắc bắt bỏ tù qá =)

  Shania của tui sao mà nằm thấp thế hông bít nữa à…í..mà hộng thấy Nicole ta…

  ***i´m lost in the nothingness inside of me…

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar