Reply To: Tôi sẽ ngừng than vãn

#42038
becky
Participant

  Nhưng muh

  đời thiệt là pùn khi trong túi 0 còn 1 cắc ( như dUZZ )

  đời thiệt là pùn khi cuối tháng bill phone & internet gửi dzìa

  đời thiệt là pùn khi 0 có tìn đi coi phin

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar