Reply To: Chiếc giày thủy tinh

#42154
mary
Participant

    Nói cho cùng, phim Hàn cũng còn rất nhiều chỗ không có logic hay hợp lý với hoàn cảnh hiện tại và kết cục bộ phim cũng không kết án kẻ ác độc hiểm hoạ một cách triệt để, điển hình như các bạn thấy rõ, cô môi dày ác độc đã gây ra bao nhiều điều gian nhưng không được kết án một cách rõ ràng và thích đáng. Hình như đạo diễn của phim này muốn làm cho xong phim nên không cho phần kết của bộ phim là quan trong nên chỉ làm cho xong rồi kiếm tiền… Cuối cùng của bộ phim thì càng tức chết đi được, nếu các bạn coi đến phần cuối thì bạn sẽ rõ hơn…

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar