Reply To: Khi bùn, bà con mìn làm cái gì ??

#42308
virgo
Participant

    Chời chời anh shrek ui, học bài sao được huh anh. Bùn muốn chết muh hoc cái gì. Đi chơi đê, hay đọc truyện nì. Không thì call wa cho bạn nói chiện. Sadness will lose half if friends know how to share.
    So HaRd 2 WaLk aWaY WhiLe i ReaLLy waNNa staY wIth ya…!

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar