Reply To: Movies Boom Oversea !!

#42462
snitch_ball
Participant

    Nhưng mà nghĩ lại chức hội trưởng tui thây nên nhường cho người có ý tưởng sáng lập, đây cũng không tranh giành làm gì, thôi, tui chịu thiệt, giũ chức “chủ tịch hội” hán! Có ai fản đối hông? FẢN ĐỐI DZÔ HIỆU!

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar