Reply To: Movies Boom Oversea !!

#42472
vivien_leight
Participant

  PÁO ĐỘNG, PÁO ĐỘNG MBOA!!!!!

  Pà con coi nà, cái MBOA mí có 1 nhúm thành dziên muh toàn tai to mặt bự không hà: hội trưởng nà, hội phó nà, hội trưởng đang giành giựt (lilo bee đóa!) hội phó dự bị 1, hội phó dự bị 2, chủ tịch hội, “cụ ” hội trưởng, thủ quỹ (hay sponsor nì)….tùm lum hít. Úi chùi, dzắc dzối wá nghen!

  Cuối cùng, cái chiện muh tui thác mác là: ngoài những quí dzị quan chức cao cấp kia thì ai sẽ …làm hội dziên đây????hixhixhix, pó tay quí dzị lun!

  We are each of us angels with only one wing. And we can fly only by embracing each other

  Luciano de Crescenzo

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar