Reply To: Anime/cartoon-nên hay không bạo lực trong HH

#42557
sorrolingcosner
Participant

    Nhảm, bạo lực thì bạo lực, ai kiu tụi nhỏ coi làm chi? Không cần giải thích gì hết, hoạt hình là hoạt hình, con nít coi xong nó làm gì ai trách được.
    When I say Shit, I mean S-H-I-T

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar