Reply To: Freddy Vs. Jason – Phin sắp chiếu đê bà con

#44058
admin
Keymaster

    Thiệt sự là phim dở vô cùng làm mất toi của tui 9 Euro, hai ông điên khùng cứ tranh giành nhau, kéo nhau vô giấc mơ đánh um sùm…Mà phim này là dạng kinh dị bạo lực , chém nhau như chặt thịt ….đâm tùm lum từa lưa …làm mọi người ngôi coi coi ai bị chít , rốt cuộc hổng ai bị chít , lại con đá lông nheo với khán giả —->hứa hẹn phần 3…

    Trong phim coi Nelly cũng không có gì đặc biệt . lại còn chít ..lãng .Sorry , vì tui chê tùm lum từa lưa , nhưng thiệt sự là vậy , nhưng được cái sound track nghe cũng khá….   

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar