Reply To: Chu Ân

#44137
admin
Keymaster

    Kinh Thiên Đại Đào Vong có phải là Như Lai Thần Chưởng không??? Nghĩ cũng thích Chu Ân đóng những vai nhí nhảnh nhưng mà bi giờ cũng lớn tuổi gùi đóng những vai nghiêm chỉnh thì có vẻ thích hợp hơn….mong chờ Chu Ân sẽ quay về đóng phim cho TVB….hixhix
    Never Again

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar