Reply To: Twins Effect

#44263
admin
Keymaster

  ai hâm mộ film HK mà ko coi là uổng lắm é!!!

  Hích, phải nói là: “ai mà hâm mộ tài năng chỉ đạo võ thuật của Chân Tử Đan – Donnie Yen mà ko coi mới là uổng nhất!!!

  (Đang chuẩn bị một đợt “bomb” ào ạt về CTĐ đây)

  Ta yêu em “mù loà”

  Như Adam ngù ngờ…

  yêu Eva khù khờ…!

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar