Reply To: Phim hè ngày càng thiếu trí tuệ

#44520
admin
Keymaster

  Đúng là “phim hè” càng ngày càng nhảm!!

  chả ai để ý chuyện cha con mà chỉ lo chăm chăm xem cái quần anh Hulk có rách hay không

  kha kha kha…

  Hích, nghe wảng cáo rùm beng yề fin Road to Perdition mà chưa có dịp coi nơi!

  Ta yêu em “mù loà”

  Như Adam ngù ngờ…

  yêu Eva khù khờ…!

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar