Reply To: Hoàn Châu Cách Cách III- khán giả trông chờ điều gi?

#44715
admin
Keymaster

    tui thích Huỳnh Dịch hơn là Triệu Vy…tôi nghĩ HD đóng vai TYT cũng hợp..Cổ cự Cơ diễn cũng hay hơn LAB..có điều tui hổng thích Địch Long vào vai Càn Long
    Never Again

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar