Reply To: trong lúc chờ đợi SN Boom…

#44847
gainhon
Participant

    hic, pà kon đi ăn chơi phe phỡn nhưng đừng có wên tụi tui trong nì là được oài. NHớ tường thuật lại đầy đủ nghen, hic, tủi thân wé nếu có wà gì thì nhớ để dành cho tụi tui một ít, lấy phúc cho con cháu sau nì nhỉ eros thân iu ơi
    Missing U so much as I can

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar