Reply To: MBoom Nay Đã Biết Đi !!

#44869
admin
Keymaster

  Nhắc đến mới nhớ..phải kiện bạn giám khảo ép đội La Belle quá nha…đội của ngừi ta lực lượng thuộc hàng ít gùi…đã vậy docco thân là con gái nữa..hổng chịu nương ta gì hết trơn…hixhix….…nhưng được hạng nhì cũng an ủi gùi…có điều đội Most Wanted boomer quá trời…hổng chịu đâu….

  Tuy chưa được thấy phần thưởng GSA năm ngoái nhưng năm nay đẹp quá…( nhờ bàn tay khéo léo của bebi và meo_nhung_nuoc đó..) hixhix..năm nay tuy docco bị hụt giải…tức wé…en gian hổng được....không sao..để dành năm sau để lấy cục s**t lớn hơn…
  Never Again

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar