Reply To: GOODBYE MY LOVE……..

#45075
forest_gump
Participant

  Đúng là hội chứng Lẩu cá kèo rồi. Bữa nay bệnh ALDS ( Acquired Love Deficiency Syndrome=Hội chứng suy giảm tình yêu mắc fải) hoành hành dữ lắm. Bà con nhớ đừng ăn lẩu nghen.

  Còn Nanu có gì thì nói chiến hữu trị cho hen.
  Love, love me do. You know I love you

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar