Reply To: GOODBYE MY LOVE……..

#45078
vivien_leight
Participant

  Hix, anh nanu viết thread nghe xúc động quá, giống như mới thất tình dzậy, thiệt tình là đang hạnh phúc mún chít, càng đọc mình càng tủi thân

  Anh nanu học Y mà dziết dzăn hay dzữ dzậy heng! Clap clap, dzỗ tay
  Cause I want, I just want to see you in the light

  But you hide behind the color of the night

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar