Reply To: Hội những người mê phim kinh dị _ Fan of Horror Film

#45347
admin
Keymaster

  1/ a. (nhưng tùy phim mới coi phòng túi ah…) Nhất quyến hổng coi chung với thèng coi trai nào hít..méc công bị “lợi dụng”…

  2/ a. nếu là coi ở LCT mới coi thui…..rạp khác không chơi..

  3/ cái nì khó trả lời vì lúc còn LCT thì tui thích ở đó…nó dẹp gùi với qua TQ thì coi ở nhà một mình thui…câu này chọn a. vậy

  4/ a. coi tâm linh “kích thích” hơn…

  5/ d. có cảm xúc mới viết được…không khó mà cũng không dễ

  6/ b. cái vấn đề tìm phim trong database ah tui thấy tìm theo chữ cái dễ hơn..chứ tìm theo thễ loại nhìu khi cái phim đó hổng bít nó thể loại gì tìm ngu ngừi lun….nhưng nếu có 2 cách tìm thi hay bít bao..hehe

  7/ a.
  Never Again

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar