Reply To: Châu Tấn “ăn đứt” Triệu Vy

#45597
bemai
Participant

      Sao mọi người ăn gian quá đi, ai cũng ăn hiếp Triệu Vi á. Mai thấy so sánh như vậy hơi thiếu công bằng cho Triệu Vi. 2 diễn viên đó điều có tính cách riêng của mình. Triệu Vi cũng có cái hay của Triệu Vi vậy. Và Châu Tấn cũng có cái hay của CT. Nhưng ai đã xem Anh Hùng Xà Điêu của CT. Các bạn thấy Hoàng Dung thế nào…. diễn xa 1 trời 1 vực với Chu Ân luôn…xin xem xét lại khi so sánh CT với TV. Nói vậy có gì mọi người đừng giận.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar