Reply To: Bạn có nghĩ Gái nhảy 2 sẽ ăn khách?

#45946
stupidcupid
Participant

    Bạn Robin Olds định nghĩa về từ Vũ nữ là đúng rồi, nhưng chỉ đúng cho vũ trường những năm 80, 90 thôi. Khi mà các ông các bà dẫn nhau đến vũ trường là để khiêu vũ giải trí như một hoạt động văn hoá lành mạnh. Nhưng vì miếng cơm manh áo, vũ nữ sau này còn làm thêm “nghề đi khách”.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar