Reply To: Bạn có nghĩ Gái nhảy 2 sẽ ăn khách?

#45947
bemai
Participant

    Fim VN cũng đâu đến nỗi tệ, gần đây cũng có tiến bộ nhiều lắm mừ. Tôi ủng hộ fim VN…..Gái Nhảy 1 cũng được…Gái nhảy 2 chắc sẽ tiến bộ hơn, nên đi xem…..

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar