Reply To: Kinh nghiệm xương máu cho những người bị xoá thread

#48166
admin
Keymaster

    hồi đó,em cũng bij xoá thr hoài chứ có gì đâu.bị la tè le, bị anh shinichi gửi note …. thông báo xoá bài mí lần, nhớ lại thấy seo mìn wậy wá à.phải chi được như mí ngày xưa, ngày còn vô tư, hồn nhiên và dám wậy.bi giờ thì em ngoan lém, ko wậy nữa đâu.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar