Reply To: MB Forum v.4.0

#48191
admin
Keymaster

  Layout của MB là cố định, cho dù có gõ một hàng text không có khoảng trắng thì cũng sẽ bị cắt bỏ.

  Cái này chưa làm xong phải ko? Thấy trong cái thr “forum mới forum mới…” kia có người làm thử thì bị… banh luôn rồi!

  Phần compose message ko copy/cut/paste bằng chuột được (ko mở cái short menu bằng nút phải chuột được)

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar