Reply To: Vô Gian Đạo 2…..

#48210
kenshin
Participant

    Chú ara này thích bắt bẻ tui dzữ??? Hehe, nếu chú có xem fần 1 thì thấy đoạn trưởng thành của 2 nhân vật chính, từ mặt TQH và DVL chuyển sang mặt LĐH và LTV thì 2 nhân vật này bị lùn đi 1 khúc, nhất là LTV… 

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar