Reply To: Vô Gian Đạo 2…..

#48212
ara
Participant

    to kenshin : mà cái đó lỗi nhỏ bỏ qua được

    Phần II là quay lại thời gian LTV và LĐH thời trẻ, phần III là thời gian cách phần I 6 tháng trước, sau đó mới tới phần 1 và kết thúc phim.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar