Reply To: Thiên Địa Anh Hùng thua xa Vô Gian Đạo

#48218
neo
Participant

    thì có sao đâu mà bảo báo VN Lá Cải? buồn cười thật, tin đăng khắp nơi là Vô Gian Đạo và Thiện Địa Anh Hùng cùng được đem ra tranh Oscar, abn đầu là chỉ được chọn 1, sau thì chuyển sang TQ 1 phim HK 1 phim, vậy là 2 phim cũng tranh giải, vậy thôi

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar