Reply To: Thiên Địa Anh Hùng thua xa Vô Gian Đạo

#48221
avenis
Participant

    Làm gì có chuyện 2 phim nói tiếng Hoa cùng tranh giải Oscar. Ban đầu ứng cử là Vô gian đạo. Nhưng rồi sau đó thay đổi là Thiên Địa Anh Hùng, vì hình như TĐAH là phim TRUNG QUỐC. Còn VGĐ là HK. Chán thiệt, Triệu Vy đóng phim dở òm lại được đi tham dự lễ Oscar

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar