Reply To: Bản Báo Cáo Dân Số

#48257
neo
Participant

    báo cáo dân số là quá ghê nếu dịch sát nghĩa thì có thể gọi đó là “báo cáo thiếu số” vì trong phim có nhắc tới bản báo cáo này. (không dám chắc, không nhớ rõ nhưng là 1 trong 2 loại báo cáo sau: Đó là phần ghi lại của những tiên đoán không trùng lắp, ví dụ như Agatha thường hay thấy những điều mà hai anh em sinh đôi không thấy. Hoặc đó là phần báo cáo vẫn còn nằm trong não của những người tiên đoán (hình như là cái số 2)Ba người tiên tri được chọn ra từ những đứa trẻ có cha mẹ nghiện ma tuý

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar