Reply To: Bạn kết ai nhất trong các “cô nương” của Trương Vô Kỵ!?

#48258
mycatburger
Participant

    Triệu Minh, dĩ nhiên. Tuy nhiên Triệu Minh của Lê Tư có vẻ hơi đanh đá quá, Triệu Minh của Lê Mỹ Nhàn (đóng cặp với Lương Triều Vỹ í) dễ thương hơn

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar