Reply To: Bạn kết ai nhất trong các “cô nương” của Trương Vô Kỵ!?

#48260
admin
Keymaster

    nếu trong bộ 86 thì kết nhất Tiểu Siêu của Thiệu Mỹ Kỳ….là vai diễn đầu tay mà Thiệu Mỹ Kỳ diễn rất tốt…Tiểu Siêu vừa dễ thương vừa đôn hậu nữa….còn trong bộ 2000 thì Tiểu Siêu của Giang Hy Văn mất hình tượng quá trùi..chắc vì để Giang Hân Yến đóng vai mẹ của Tiểu Siêu nên mới giành vai này cho Giang Hy Văn….bộ 2000 tui thích Triệu Minh…vai Triệu Minh của Lê Tư cá tính hơn Lê Mỹ Nhàn…còn đanh đá thì đó là chuyện đương nhiên rồi…con người ta là công chúa Mông Cổ mà lị…hổng đanh đá mới là lạ…như vậy mới gây nên lực hấp dẫn chớ…hehe

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar