Reply To: Bạn kết ai nhất trong các “cô nương” của Trương Vô Kỵ!?

#48268
gem
Participant

    Phim nào tui cũng thích Chu Chỉ Nhược hơn, vì đẹp hơn Triệu Minh&nbsp Xa Thị Mạn, Châu Hải Mi, …)  & thấy tội tội sao đó, sau này có ác cũng vì cái pà Diệt Tuyền. Tóm lại xui xẻo vì bị Trương Tam Phong đưa vào phái Nga Mi

     

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar