Reply To: Bạn kết ai nhất trong các “cô nương” của Trương Vô Kỵ!?

#48269
becky
Participant

    Triệu Minh! hehehehe muh ko fải do pà Diệp đồng đóng đâu nhe! Của Lê Mỹ Nhàn é!!! hehehe Có cá tính, dễ xương Còn Chu Chỉ Nhược thì tại cái pà sư phọ méc dịch Diệp Tuyền sư thé é!!! Bả già bả xấu xí thì kệ pả, người ta trẻ, đẹp thì có quyền có người iu chứ seo! Cái pà méc dịch, dzô dziên! &gtCòn Tiểu Siêu thì … thiệt là hiền wé!!! Không có nổi bật gì hết! Giống người hầu hơn!Hân Ly thì đúng là đin đin… Biết VK là em họ mình muh cứ giả bộ như là người iu dzậy é!!!! Chậc…

     

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar