Reply To: Lạm bàn khâu dịch tên phim

#48374
admin
Keymaster

        Trùi , về nhà tra Từ Điển cũng dịch được Minority Report một cách easy way mà !     Oái , Resident Evil mà dich5 như vậy thì …..” tiêu ” ruì , dù sao cũng cam3 ơn bạn nghen , có gì nên tham khaỏ thêm trên loạt game Resident Evil với cốt truyện hay bà thím luôn , laị thêm mấy đoạn Movie nưã chứ , chỉ tiếc là mấy version mơí ko hay cho lắm !

     

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar