Reply To: Lạm bàn khâu dịch tên phim

#48382
admin
Keymaster

    Em thử dịch Perish in the name of love ra tiếng Việt nghe xem có kêu không nhé: Sự diệt vong mang tên tình yêu

    Tử vì tình cũng được)

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar