Reply To: Những chỗ cho thuê – bán phim

#48475
titine
Participant

    Phim ở khu Bùi Viện chắc chuyên bán cho ng nước ngoài hay sao ấy, nên DVD phụ đề sai bét, dịch còn tệ hơn tiếng Anh bồi nữa Đã bán mắc mà đĩa thì dzỏm, không có âm thanh, phụ đề sai lúc có lúc ko, pó tay lun

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar