Reply To: Có bạn….

#48530
admin
Keymaster

  Hèm!

  Có bạn, tôi biết tôi có thể đi cinema mà chẳng cần có người yêu.            Có bạn, tôi biết mình không phải đứa duy nhất mất ngủ khi xem The Ghost Ship.                                                                                                 Có bạn, tôi biết thread của tôi lúc nào cũng được reply.                          Có bạn, tôi biết gb của tôi luôn có unread.                                             Có bạn, tôi biết tôi không phải lo nếu đột nhiên tôi hết các internet.         Có bạn, tôi biết mình không phải đứa duy nhất kết MB như máu thịt.

  Cool thật)

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar