Reply To: Những cảnh “nóng” trên phim – người ta thực hiện bằng cách nào?

#48738
titine
Participant

    Hồi đó có đọc 1 bài báo, đại khái là có nói về chuyện này và đưa ra 1 chi tiết là chuyện này đôi khi lại xảy ra thật Nếu vậy thì … hông dám bàn luận gì nữa luôn

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar