Reply To: Những cảnh “nóng” trên phim – người ta thực hiện bằng cách nào?

#48743
admin
Keymaster

    nhưng mà làm sao đóng được khi cả chục người đang nhìn, rùi ánh sáng  cứ chiếu vào người, rùi ….khó hiểu thiệt, mà công nhận titine đặt câu hỏi hay ghê ??

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar