Reply To: Turn left, turn right – Phim mới ở rạp

#48943
admin
Keymaster

  “Thiếp ở đầu Trường GIang, chàng ở cuối Trường Giang…

  Ngày đêm nhớ nhung nhưng không gặp

  Cùng uống nứơc Trường Giang

  Nguồn nước bao giờ cạn?

  Mối hận bao giờ hết?

  Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp…

  Không phụ lòng tương tư”- Bốc Toán Tử

  Bài thơ Ba Lan thì viết: “Cơ hội vẫn chưa đến

  Để thay đổi số phận của họ

  Duyên phận đưa họ đến gần, rồi lại rời xa nhau

  Đừng cản lối họ, đừng cất tiếng cười, hãy tránh sang một bên…”

  Hông hiểu sao phải tránh nữa? Hic hic, chỉ thấy là mấy câu đầu hay hơn, và thích hơn cái bài thơ chữ Hán. Vì bối cảnh khác nên nội dung bài thơ khác phù hợp hơn dù bài thơ chữ Hán rất hay.)

   

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar