Reply To: Bái phục một tài nãng….ai hổng coi uổng cả một ðời

#48974
yang
Participant

    hm, tôi thất Faye nói cũng đúng á, kể cả tác giả cũng nhận xét là chỉ cần siêng 1 chút va có vốn kiến thức vừa đủ trong cách phối màu, phân tích màu là làm được thui, vì thực ra, đây chỉ là 1 tranh chép mà, trên tjhế giới này thiếu gì người chép tranh tài ba

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar