Reply To: Wrong Turn : Ấn tượng

#49003
charmed23
Participant

    Thấy hồi bắt đầu chiếu, phim ở yahoo!movies quảng cáo quá trời , bắm đâu cũng  thấy , vậy mà phim doanh thu thê thảm dễ sợ có khoảng $15,000,000 thôi à . À,steel nói thêm về cái thằng quái vật đi

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar