Reply To: ĐẶT TÊN cho GÁI NHẢY 2

#49013
admin
Keymaster

    Bạn wa cái thread “GÁI NHẢY 2” mà xem! Knockoff cho đăng cả kịch bản nữa kìa…. Với lại kêu gọi mọi người đặt tên mà không biết nội dung thì làm sao đặt???

    Nội dung lần này đâu có chút gì liên quan đến bộ phim Gái Nhảy đã làm? Chính vì vậy Hội Đồng yêu cầu đổi tên. Các bạn thấy thế nào???

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar