Reply To: Các câu thần chú trong phim Phép thuật !

#49295
stupidcupid
Participant

  Đây là một số link cho pà con nào muốn đọc script của các tập phim, tìm kiếm thông tin về dv, hình ảnh, interview, spoiler, 2 trang web này rất đầy đủ.

  [http://www.thecharmedones.com/]

  [http://www.charmedscripts.tv/]

  Hiện tại bộ phim đang tới season 6.

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar