Reply To: Ngô Trác Hy – Lớp tiểu sinh triển vọng kế thừa ở TVB

#64162
doc_co_cau_bai
Participant

    cảm thấy tiếc khi Ron xuất hiện trễ…nếu cho Ron vào vai Trương Vô Kị trong Thanh Kiếm Đồ Long cũng được ah…nhưng đóng cặp với Gigi thì không hợp mấy….

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar