Reply To: Có ai biết về bộ phim XENA-CÔNGCHÚA CHIẾN BINH KÔ?

#67193
kyanh
Participant

    Thì bởi thế mới nói.Ở nước ngoài những diễn viên mà mình chê là xấu thì lại được khen dữ dội lắm.

    Tôi thì cũng tuỳ phim mà thích thui và phim này tui thấy cũng hay chứ bộ.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar