Reply To: Bàn về tính liêu trai trong phim Những cô gái chân dài

#67460
docare
Participant

    Thôi mờ…Người mở cái thread này đã có vài nhời cùng bà con hai họ rồi… Đừng tán ra, tán vào nữa…mà thêm nhạt…Nói gì thì nói, cái thread này là shock nhất khi nói về phim “NCGCD” …

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar