Reply To: Đội 1: Bambino / Tulip

#68426
admin
Keymaster

    Theo ý kiến của mít tờ Hùng Việt thì cái đội 1 có tên là: Hội Bằng hữu MB hả?, cái tên Dziệt dễ đọc hơn à, vô buổi sinh nhựt đó mà kiu tiếng Anh là ko ổn nha, tại ồn ào lắm, mà chắc gì tất cả mem mình kiu đúng và đồng thanh hết (tại dài quá). Do vậy, tui đề nghị đặt tên Việt ngắn gọn súc tích nha…. mà ngắn gọn súc tích dễ hiểu lôi cuốn hấp dẫn thế nào hì tui chưa nghĩ ra

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar