Reply To: Đội 1: Bambino / Tulip

#68469
bambino
Participant

  Vậy tên này đi, tuy dài nhưng rất hay ho

  The fellowship of the shining Boomers

  Hội những Boomers wý fái (dịch thoát nghĩa lun á )

  Slogan:??? Chưa biết câu nào hít, vote típ đi pà con

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar