Reply To: Đội 2: Doc_co_cau_bai / Ech_op

#68565
admin
Keymaster

    ờ bà DCCB hội trưởng ko chịu vận động hành lang dụ dỗ member nên member bỏ chạy sang đội khác là fải rồi , có ech_op vận động thôi à.

    Đội 2 cố gắng lên, hôm SN chạy wa đội 2 chơi

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar