Reply To: Đội 2: Doc_co_cau_bai / Ech_op

#68568
zeta
Participant

    Đội 1 tuy ít thành viên hơn, nhưng thành viên cũng chất lượng hơn! ech_op lấy tiêu chí cho đội mình là chất lượng hơn số lượng đi!!

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar